MISJA FIRMY

"Działanie na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez rozpowszechnianie rozwiązań zapewniających wysoką efektywność energetyczną produkcji oraz szerokie wykorzystanie energii odnawialnej."

CELE

  • Optymizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dzięki innowacyjnym technologiom i rozwiązaniom;

  • Zarządzanie przygotowaniem oraz realizacją infrastrukturalnych i ekologicznych projektów inwestycyjnych;

  • Wdrażanie nowoczesnych, nieuciążliwych dla środowiska i energooszczędnych technologii;

  • R&D oraz promocja inwestycji w odnawialne Źródła energii.

  •