MISJA FIRMY

"Działanie na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez rozpowszechnianie rozwiązań zapewniających wysoką efektywność energetyczną produkcji oraz szerokie wykorzystanie energii odnawialnej."

CELE

  • Optymizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dzięki innowacyjnym technologiom i rozwiązaniom;

  • Zarządzanie przygotowaniem oraz realizacją infrastrukturalnych i ekologicznych projektów inwestycyjnych;

  • Wdrażanie nowoczesnych, nieuciążliwych dla środowiska i energooszczędnych technologii;

  • R&D oraz promocja inwestycji w odnawialne Źródła energii.

  •  

 

OFERTA
Praca nad wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań na własnych obiektach oraz wysoka efektywność współpracy z ośrodkami naukowymi Politechniki Śląskiej pozwala nie tylko na rozszerzenie działalności operacyjnej spółki o obszar usług konsultingowych, doradztwa technicznego, inwestycyjnego i finansowego, ale i na opracowanie i oferowanie nowych produktów w postaci licencji na własne, oryginalne rozwiązania techniczne.

Oferta skierowana jest do firm produkcyjnych z branży chemicznej, ceramicznej, metalurgicznej i energetycznej.

Oferta European Silicon

European Silicon Sp. z o.o.

Powołana aktem notarialnym Rep "A" nr 8024/2007 dnia 27.09.2007

Kapitał zakładowy: 112.000.000 zł
Nr wpisu w KRS: 0000291949 / Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
REGON: 240748646
NIP: 6342653317

SIEDZIBA: ul. Cieszyńska 23G, 43-170 Łaziska Górne, Polska

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów

KONTAKT:

tel. +48 32 35 11 641, fax +48 32 35 11 640
e-mail: firma@europeansilicon.eu